worek węgla węgiel węgiel węgiel

Zapewniamy kontraktację zbóż w dolnośląskim z szybką realizacją umowy zarówno z pola, jak i magazynu sprzedającego z odbiorem naszym transportem. Kontraktacja zbóż to coraz popularniejsza praktyka w polskim rolnictwie, która pozwala na zabezpieczenie interesów zarówno rolników, jak i odbiorców. Jest to umowa zawierana pomiędzy producentem rolnym a odbiorcą, w tym przypadku z naszą firmą, na mocy której rolnik zobowiązuje się dostarczyć określoną ilość zbóż w ustalonym terminie i za ustaloną cenę. Z kolei odbiorca zobowiązuje się do zakupu tych zbóż, co daje obu stronom pewność co do warunków transakcji. Kontraktacja może dotyczyć różnych gatunków zbóż, takich jak pszenica, żyto czy jęczmień. Warto wspomnieć, że oferujemy także wiele innych usług rolnych.

Zalety kontraktacja zbóż dla rolników

Kontraktacja zbóż daje rolnikom możliwość zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami cen na rynku. Dzięki zawarciu umowy kontraktacyjnej mają oni pewność, że sprzedadzą swoje zboże za ustaloną wcześniej cenę, niezależnie od tego, jak będą kształtować się ceny na rynku w momencie zbiorów. W ten sposób rolnik może lepiej planować swoje wydatki i inwestycje. Kontraktacja zbóż pozwala rolnikom na skupienie się na produkcji i doskonaleniu technologii uprawy, bez konieczności poszukiwania odbiorców dla swoich zbóż. Dzięki temu mogą oni osiągać lepsze wyniki produkcyjne, co przekłada się na większą efektywność gospodarstw.

Kontraktacja zbóż ma również istotne znaczenie dla gospodarki. Przede wszystkim wpływa na stabilizację cen zbóż na rynku, gdyż umowy kontraktacyjne zabezpieczają zarówno rolników, jak i odbiorców przed gwałtownymi zmianami cen. W ten sposób kontraktacja przyczynia się do utrzymania równowagi na rynku zbóż, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Zachęcamy rolników do zawierania umów przedterminowych oraz żniwnych.  Preferujemy kontraktacje całoroczne. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem +48 661151723.